Rozliczenie ulgi inwestycyjnej - dialog

W tym oknie można ustalić parametry wykonywania raportu.

 

Stan na dzień

W tym polu należy wpisać dzień, w którym istnieje stan opisany w raporcie. Podpowiadana jest bieżąca data operacji.

 

Ulga na rok

Z tego opuszczanego pola listy należy wybrać rok, dla którego zostanie przedstawione rozliczenie.

 

Zestawienie

Z tej grupy opcji należy wybrać z jaką szczegółowością zostaną pokazane wyniki. Dostępne są opcje:

Roczne

Miesięczne

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.