Raporty do Excela - dialog

W tym oknie możliwe jest zarządzanie raportami (zastawami danych) zdefiniowanymi przez użytkownika. Służą do wypełnienia arkusza programu Excel zdefiniowanym zestawem danych.

Główną część okna zajmuje lista raportów (zastawów danych), zdefiniowanych przez użytkownika.

 

Nowy

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie definiowania nowego zestawu danych. Jego wybranie otwiera puste okno dialogu Definiowanie zestawienia.

 

Usuń

Ten przycisk polecenia powoduje usunięcie podświetlonego na liście zestawu.

 

Zmień

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie zmiany definicji zestawu danych. Jego wybranie otwiera okno dialogu Definiowanie zestawienia, wypełnionego definicją podświetlonego na liście zestawu.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje rozpoczęcie przygotowania do wysłania danych. Jego wybranie otwiera okno dialogu Wysyłanie danych do Excela.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.