Lista centrów - dialog

W tym oknie można ustalić parametry wykonywania raportu.

 

Od dnia

W tym polu należy wpisać pierwszy dzień okresu, dla którego wykonywany jest raport. Podpowiadany jest pierwszy dzień miesiąca zawierającego bieżącą datę operacji. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Do dnia

W tym polu należy wpisać ostatni dzień okresu, dla którego wykonywany jest raport. Podpowiadany jest ostatni dzień miesiąca zawierającego bieżącą datę operacji. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.