Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Operacje > Lista dokumentów operacji - graficzny

Lista dokumentów operacji - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy listę istniejących dokumentów operacji wybranych typów, we wskazanym okresie czasu.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Operacje.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Parametry raportu, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.