Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Umowy LWD > Umowy LWD - graficzny

Umowy LWD - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie umów typu LWD aktualnie zaewidencjonowanych w programie.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Umowy LWD.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Umowy LWD, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.