Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Operacje > Tabela umorzeń - graficzny

Tabela umorzeń - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie umorzeń środka trwałego lub grupy środków trwałych, dokonanych w dniu operacji.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Operacje.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Tabela umorzeń, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.