Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Operacje > Dokument operacji - graficzny

Dokument operacji - graficzny

Przeznaczenie

Drukuje dokument potwierdzający przeprowadzenie wybranej operacji.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Operacje.

 

Parametry wykonania

Nie wymaga podawania parametrów wykonania. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.