Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Operacje > WT Zmiana wartości środka trwałego - graficzny

WT Zmiana wartości środka trwałego - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy dokument WT - potwierdzający przeprowadzenie operacji zmiany wartości środka trwałego.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Operacje.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Zmiana wartości środka trwałego, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.