Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Operacje > MT Zmiana miejsc użytkowania - graficzny

MT Zmiana miejsc użytkowania - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy dokument MT - potwierdzający przeprowadzenie jednej z operacji związanych ze zmianą miejsca użytkowania środka trwałego.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Operacje.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Zmiana miejsc użytkowania, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.