Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Miejsca użytkowania > Środki w miejscach użytkowania - graficzny

Środki w miejscach użytkowania - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy listę środków w poszczególnych miejscach użytkowania, we wskazanym dniu.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w panelu Miejsce użytkowania okna Miejsce użytkowania.

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Środki w miejscach użytkowania, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.