Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Centra kosztów > Środki w centrach kosztów - graficzny

Środki w centrach kosztów - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie prezentujące procentowy udział każdego środka trwałego w poszczególnych centrach kosztów.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w panelu Centra kosztów okna Centrum kosztów.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Środki w centrach kosztów, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.