Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Ulgi inwestycyjne > Rozliczenie ulgi inwestycyjnej - graficzny

Rozliczenie ulgi inwestycyjnej - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie dokumentujące stan rozliczenia ulgi inwestycyjnej, na wskazany dzień.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w panelu Środki okna Ulga inwestycyjna.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Rozliczenie ulgi inwestycyjnej, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.