Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Operacje > OT Przyjęcie do użytkowania - graficzny

OT Przyjęcie do użytkowania - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy dokument OT - potwierdzający przyjęcie do użytkowania środka trwałego.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Operacje.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Przyjęcie do użytkowania środka trwałego, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.