Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Operacje > PT Przekazanie środka trwałego - graficzny

PT Przekazanie środka trwałego - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy dokument PT - potwierdzający przeprowadzenie operacji przekazania środka trwałego.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Operacje.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Przekazanie środka trwałego, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.