Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Centra kosztów > Lista centrów - graficzny

Lista centrów - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie centrów kosztów wraz z numerami kont umorzeń i zaliczonymi do centrów kwotami kosztów wytworzonych przez środki trwałe we wskazanym okresie czasu.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w panelu Centra kosztów okna Centrum kosztów.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Lista centrów, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.