Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Operacje > LT Likwidacja środka trwałego - graficzny

LT Likwidacja środka trwałego - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy dokument LT - potwierdzający przeprowadzenie likwidacji środka trwałego.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Operacje.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Likwidacja środka trwałego, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.