Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Centra kosztów > Koszty środków w centrach - graficzny

Koszty środków w centrach - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie kosztów wytworzonych przez środki trwałe zaliczone do poszczególnych centrów kosztów we wskazanym okresie czasu.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w panelu Centra kosztów okna Centrum kosztów.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Koszty środków w centrach, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.