Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Miejsca użytkowania > Inwentaryzacja środków w miejscach użytkowania

Inwentaryzacja środków w miejscach użytkowania

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie środków trwałych znajdujących się na ewidencji firmy, w formie tabeli ułatwiającej przeprowadzenie ich inwentaryzacji z podziałem na poszczególne miejsca użytkowania we wskazanym dniu.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w panelu Miejsce użytkowania okna Miejsce użytkowania.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Inwentaryzacja środków w miejscach użytkowania, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.