Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Operacje > Dane operacji - graficzny

Dane operacji - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienia zawierające informacje o przeprowadzonych w programie operacjach, we wskazanym okresie czasu.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Operacje.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Dane operacji, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.