Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Operacje > LC Likwidacja częściowa środka trwałego - graficzny

LC Likwidacja częściowa środka trwałego - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy dokument LC - potwierdzający przeprowadzenie częściowej likwidacji środka trwałego.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Operacje.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Likwidacja częściowa środka trwałego, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.