Panel Znaczniki

W module predefiniowany jest ograniczony zestaw znaczników opisanych wielkimi literami alfabetu według wzorca Znacznik A i związana z nim ikona znaczA. Do stosowania w oznaczaniu środków trwałych wygodniejsze może być stosowanie nazw znaczników bardziej związanych z rzeczywistymi elementami przedsiębiorstwa. W tym panelu można zmodyfikować zestaw znaczników.

Aby przeprowadzić zmianę należy wpisać w odpowiedniej linii nową nazwę znacznika. Natomiast zaznaczenie pola wyboru używaj powoduje, że znacznik jest dostępny do wykorzystywania (widoczny) w module.

Obok nazwy panelu znajdują się przyciski poleceń:

 

bu_popraw

edytuje podświetlony wiersz listy

 

Po wybraniu przycisku bu_popraw zostanie on zastąpiony przyciskami:

 

bu_zapisz

zapisuje wprowadzone zmiany.

 

bu_anuluj

anuluje wprowadzone zmiany.