Strona startowa

Drukuj

Wybór rachunku bankowego

Okno Wybór rachunku bankowego (dla przelewu lub e-przelewu pojedynczego) lub Konta kontrahenta (dla przelewu lub e-przelewu zbiorczego) otwiera się podczas wykonywania przelewu dla kontrahenta (urzędu, pracownika) ze zdefiniowanym więcej niż jednym rachunkiem bankowym.

 

W oknie należy zaznaczyć właściwy numer rachunku bankowego dla kontrahenta (urzędu, pracownika).

Jeżeli sporządzany jest przelew elektroniczny, musi być zaznaczona ta opcja w kolumnie wartość w panelu atrybutów dodatkowych.

 

Przyciski poleceń:

OK – wybranie przycisku spowoduje, że w realizacji przelewu lub e-przelewu pojedynczego przypisany zostanie zaznaczony wcześniej numeru rachunku do okna Polecenie przelewu, a w przelewie lu e-przelewie zbiorczym na ekranie pojawi się komunikat o sporządzonym raporcie (liczbie wystawionych przelewów, kwocie ogółem), a następnie otworzy się okno Wygląd wydruku z przygotowanym dokumentem do drukowania.

 

Przed realizacją przelewu warto wcześniej wprowadzić (sprawdzić) numery rachunków bankowych kontrahenta (urzędu, pracownika).

 

Zobacz także:

Kartoteka Rachunki bankowe