Ustawienia > Parametry stałe > Weryfikacja rachunków bankowych kontrahenta

Drukuj

Weryfikacja rachunków bankowych kontrahenta

Ustawienie domyślnego sposobu weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta:

Usługa Online Krajowej Administracji Skarbowej – weryfikacja bezpośrednio przez usługę online Krajowej Administracji Skarbowej (liczba dobowych zapytań do usługi może być limitowana, ale serwis zwraca identyfikator potwierdzający weryfikację rachunku bankowego),

Plik płaski – weryfikacja z wykorzystaniem pliku listy płaskiej (bez limitu zapytań, ale weryfikacja nie otrzyma identyfikatora KAS potwierdzającego jej wykonanie).

 

Ministerstwo Finansów codziennie publikuje Plik płaski. Umożliwia on weryfikację, czy dla numeru NIP dany rachunek bankowy znajduje się na białej liście. Weryfikacja wykonywana jest za pośrednictwem serwisu Sage.

 

Parametr Nie pokazuj okna dialogowego z opcjami umożliwia ukrycie/przywrócenie wyświetlania dialogu z wyborem sposobu weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów. Gdy dialog jest ukryty sprawdzenie rachunku wykonywane jest zgodnie z domyślnym ustawieniem.