Dokumentacja techniczna > Konfiguracja komunikacji sieciowej > Lista portów - Sage Symfonia

Drukuj

Lista portów - Sage Symfonia

Program Sage Symfonia używa protokołów UDP, TCP/ IP do komunikacji pomiędzy uruchomionymi instancjami programu oraz z różnymi usługami i serwisami. Poniższa tabelka przedstawia listę funkcjonalności wraz z otwieranymi przez nie portami lokalnymi oraz portami zdalnymi, z którymi łączy się dana funkcjonalność.

Wymienione porty są otwierane w zależności od tego, czy dana funkcjonalność jest używana, np. synchronizacja czasu z serwerami NTP.

 

Funkcjonalność

Zakres otwieranych portów lokalnych

Zakres portów zdalnych

Synchronizacja czasu:  

 

 

nasłuch klientów do zsynchronizowania czasu

16502-16512  

 

poszukiwanie serwerów rozgłoszeniowych

pierwszy wolny  

16502-16512  

synchronizacja czasu z rozgłoszenia sieciowego

12450-12460  

 

synchronizacja czasu z serwera czasu NTP

pierwszy wolny  

123  

synchronizacja czasu z Domeny

pierwszy wolny  

LDAP (389)  

Serwer konfiguracji globalnej

Ustawiony narzędziem CMNConfig.exe (domyślnie: 32342)

 

Klient konfiguracji globalnej

pierwszy wolny  

Ustawiony narzędziem CMNConfig.exe (domyślnie 32342)