Ustawienia > Wydruki

Drukuj

Wydruki

Okno ustawień Wydruki umożliwia tworzenie szablonów etykiet oraz określenia domyślnej etykiety, która zostanie wydrukowana w Panelu Meldunkowym.

 

Jeżeli etykieta należy do grupy Etykieta zbiorcza to program przy wydruku etykiet zapyta o ilość produktów na etykiecie.

 

img_pzf_ust_wydruki_01

 

Przypisanie etykiety do grupy wyrobów wykonywane jest na zakładce Kartoteki/Grupy wyrobów. Domyślna etykieta przypisana dla grupy wyrobów ma większy priorytet niż etykieta przypisana w zakładce Wydruki.

 

img_pzf_ust_wydruki_02