Strona startowa

Drukuj

Zmiany w wersji 2020.2

Aktualizacja obsługi deklaracji

Dodano obsługę wzorów deklaracji:

PIT-11,

PIT-4R,

PIT-2.

 

PIT-11

Wynagrodzenie z miesiąca, w którym wynagrodzenie począwszy od sierpnia 2019 zaczyna przekraczać limit jest w całości zaliczane do opodatkowanych (wiersze 2 lub 6 w sekcji E). Należy odjąć część dochodu mieszczącą się jeszcze w limicie i przenieść do pozycji 86 i 87 lub 88 w sekcji G oraz doliczyć od tej części składkę na ubezpieczenie zdrowotne odliczoną (hipotetycznie*) od podatku w pozycji 74 w sekcji E.

Dla wynagrodzeń objętych ulgą wykazanych w pozycjach 86 oraz 87 lub 88, dla których hipotetyczna składka podatku nie pozwala na odliczenie w całości składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegającej odliczeniu od podatku składka (hipotetyczna*) z pozycji 74 w sekcji E nie jest ograniczana do wysokości zaliczki (hipotetycznej*) na podatek.

*hipotetycznie tzn. w wysokości w jakiej była by naliczona lub odliczona gdyby wynagrodzenie nie było objęte ulgą dla 26 latków.

 

Wpłacone zasiłki w imieniu ZUS wymagają ręcznej obsługi.

 

Umowy cywilnoprawne wykazywane są w jednej kategorii 5. Należności z tytułu umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, z wyjątkiem należności wykazanych w wierszu 6 w sekcji E.

 

Weryfikacja kontrahenta z KAS

Dodano polecenie Sprawdź status kontrahenta w KAS umożliwiające sprawdzenie serwisie Krajowej Administracji Skarbowej czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

 

Polecenie dostępne jest z menu kontekstowego dla okna kontrahenta oraz okna dokumentu.

 

Biała lista podatników VAT

Weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów

Do grupy Inne parametrów pracy firmy dodano ustawienie umożliwiające wybór domyślnego sposobu Weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów z białą listą Krajowej Administracji Skarbowej:

Usługa Online KAS – weryfikacja bezpośrednio przez usługę online Krajowej Administracji Skarbowej (liczba dobowych zapytań do usługi może być limitowana, ale serwis zwraca identyfikator potwierdzający weryfikację rachunku bankowego),

Plik płaski – weryfikacja z wykorzystaniem pliku listy płaskiej (bez limitu zapytań, ale weryfikacja nie otrzyma identyfikatora KAS potwierdzającego jej wykonanie).

 

Ministerstwo Finansów codziennie publikuje Plik płaski. Umożliwia on weryfikację, czy dla numeru NIP dany rachunek bankowy znajduje się na białej liście. Weryfikacja wykonywana jest za pośrednictwem serwisu Sage.

 

Inne zmiany

Naprawiono wyświetlanie w księdze pola Wydatki związane z użytkowaniem pojazdów.