Rozpoczęcie pracy > Wzory księgowań

Drukuj

Wzory księgowań

Mechanizm wzorów księgowania ułatwia wprowadzanie dokumentów i zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów. Jego działanie umożliwia zdefiniowanie wzorca wypełnienia wybranych pól w oknie Zapis i zapisania ich pod unikalną nazwą.

 

Tworzenie wzoru księgowania

1.Wybierz z menu Funkcje > Wzory księgowania [Ctrl+z]. Otwarte zostanie okno Wzory księgowania z listą zdefiniowanych wzorców.

2.Kliknij przycisk Nowy aby otworzyć okno wprowadzania wzoru księgowania. Więcej informacji o oknie Wzór księgowania >>

3.Wprowadź wartości jakie chcesz aby wzór księgowania wypełniał. Nie jest konieczne wypełnianie wszystkich pól opisu.

4.Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.

 

Użycie wzoru księgowania

Aby użyć wzoru księgowania:

1.Podczas wprowadzania zapisu kliknij przycisk Wzór księgowania .

 

img_mk_14

 

2.W otwartym oknie wybierz wzór i kliknij przycisk Użyj.