Rozpoczęcie pracy > Ustawienie przesyłania e-Faktur

Drukuj

Ustawienie przesyłania e-Faktur

Możliwe jest dokonanie skojarzenia zapisów w księdze i rejestrach VAT z odpowiadającymi im fakturami w programie Symfonia e-Dokumenty. W celu zapewnienia poprawnego działania należy wprowadzić odpowiednie informacje w panelu Symfonia e-Dokumenty ustawień programu.

 

img_mk_08

 

W tym panelu należy wybrać odpowiednią firmę programu Symfonia e-Dokumenty oraz skojarzyć firmę i użytkownika w obu programach. Po zapisaniu ustawień należy przyciskiem Test połączenia sprawdzić ich poprawność. Jeżeli konto wybranego użytkownika programu Symfonia e‑Dokumenty jest zabezpieczone hasłem, to podczas pierwszej próby połączenia pojawi się okno, w którym należy wprowadzić to hasło.

img_mk_09