Rozpoczęcie pracy > Ustawienia wydruku

Drukuj

Ustawienia wydruku

W celu zapewnienia poprawnego drukowania wyników wykonywanych w programie raportów należy wykonać ustawienie parametrów wydruku. Można to zrobić przed rozpoczęciem wykorzystywania programu albo później ale praca na ustawieniach domyślnych może skutkować problemami podczas wykonania raportów.

 

Po zainstalowaniu programu lub zmianie drukarki należy zweryfikować ustawienia drukarki. W przeciwnym wypadku sporządzane raporty mogą być nieprawidłowo formatowane. W przypadku pracy z firmą na wielu stanowiskach, konfiguracja drukarek przechowywana jest oddzielnie na każdym komputerze. Zapewnia to prawidłowość ustawień bez względu na zainstalowaną wersję Windows i wykorzystywaną drukarkę.

 

W celu zdefiniowania ustawień drukarek wybierz z menu Funkcje > Ustawienia [Ctrl+7] i przejdź na gałąź drzewka Drukarki. Na oddzielnych listkach znajdują się ustawienia dla Drukarek graficznych i Drukarek tekstowych.

 

Tabela stylów

Tabela poniżej zawiera listę powiązań pomiędzy wykorzystywaną w raportach symboliczną nazwą stylu, a czcionką do niego przypisaną. Możliwe jest tu dostosowanie stosowanych na wydrukach stylów do własnych preferencji.