Rozpoczęcie pracy > Słowniki

Drukuj

Słowniki

Dostępne w ustawieniach programu słowniki to listy elementów wykorzystywanych do ułatwienia wypełniania pól w różnych oknach programu.

 

img_mk_10

 

Przy rozpoczęciu pracy warto przejrzeć i uzupełnić ich zawartość. W zależności od organizacji działania firmy i przyzwyczajeń użytkowników można wykorzystywać słowniki doraźnie modyfikując ich zawartość podczas wprowadzania danych w różnych oknach lub przygotować słownik wprowadzając wstępnie pewną grupę jego pozycji.

 

Dodawanie elementów słowników

Aby dodać do słownika nowy element kliknij przycisk Nowy i wprowadź jego wartość.

 

Ukrycie niewykorzystywanych elementów

Jeśli w słowniku znajdują się elementy z których nie będziesz korzystać, możesz je wyłączyć aby nie były widoczne na listach wyboru w programie.

 

Aby wyłączyć element odznacz pole wyboru znajdujące się w pierwszej kolumnie.