Rozpoczęcie pracy > Rejestry pieniężne

Drukuj

Rejestry pieniężne

Dla nowej firmy predefiniowane są trzy rejestry pieniężne BANK, KASA i INNE odpowiadające trzem grupom form płatności. Dla firmy istotne może być prowadzenie innych rejestrów pieniężnych np. związanych z konkretnymi rachunkami bankowymi. W celu dostosowania programu do takich wymagań należy zdefiniować własne rejestry pieniężne.

 

Tworzenie rejestru pieniężnego

1.Wybierz z menu Funkcje > Pieniądze [Ctrl+i]. Otworzy się okno Kartoteka pieniędzy.

2.Kliknij przycisk btn_plus aby otworzyć okno definiowania nowego rejestru.

 

img_mk_15

 

3.Wprowadź ustawienia rejestru. Więcej informacji o oknie definiowania rejestru >>

4.Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.

 

Dla rejestrów, na których rejestrowane są płatności VAT w związku z przelewami z mechanizmem podzielonej płatności należy zaznaczyć pole Rachunek VAT.

 

Wprowadzanie stanu początkowego rejestru pieniężnego

Każdy z rejestrów pieniężnych powinien mieć swój odpowiednik w rzeczywistej strukturze firmy. Dla firmy, która rozpoczyna działalność stany środków na rejestrach będą zerowe. Natomiast dla istniejącej firmy, z chwilą rozpoczęcia ewidencjonowania w programie należy wprowadzić zgodny z rzeczywistością stan każdego z utworzonych rejestrów pieniężnych.

 

W tym celu w kartotece Pieniądze [Ctrl+i] kliknij przycisk przycisk Wpłata i w otwartym oknie nowej płatności przeprowadź transfer bez wskazania płatności skojarzonej, jak na obrazku poniżej.

img_mk_16