Raporty graficzne > Zestawienia > Parametryzowanie danych

Drukuj

Parametryzowanie danych

Wykonywanie zestawień domyślnie poprzedzane jest wyświetleniem okna dialogowego z wyborem parametrów określających zakres danych wykorzystywanych przez wykres.

Możliwe jest wyłączenie okna parametrów odrębnie dla każdego zestawienia, dzięki czemu wykres wygenerowany zostanie na podstawie ustawień domyślnych w zestawieniach predefiniowych. Dotyczy to również zestawień zdefiniowanych i zapisanych przez Użytkownika. W oknie Lista wykresów następuje sterowanie pytaniem o parametry. Ustawienie znacznika w kolumnie Opcje spowoduje, że okno parametrów dla wykresu będzie dostępne dla użytkownika. W oknie zarządzania wykresami znajduje się również kolumna Aktywny ze znacznikami pozwalającymi określić dostępność zestawień na listach dostępnych z obszarów tematycznych. Okno „Lista wykresów” uruchamiane jest po wybraniu kolejno: Wykresy > Wykresy wszystkie.

Wyłączenie możliwości modyfikowania danych pobieranych do wykresu lub całkowite wyłączenie widoczności zestawienia dla poszczególnych Użytkowników jest ważne w przypadku konieczności ograniczenia dostępu do danych wrażliwych lub danych strategicznych firmy.