Raporty graficzne > Okno graficznej prezentacji danych

Drukuj

Okno graficznej prezentacji danych

Podstawową formą prezentacji danych analitycznych jest forma graficzna. Dane do wykresów są pobierane z tabeli przestawnej.

Zestawienia otwierane są w odrębnych oknach, co pozwala na rozmieszczenie na monitorze okna programu i wykresów tak, by zoptymalizować dostęp do danych.

Przyciski poleceń w oknie graficznej prezentacji danych:

hmtoggle_plus1Menu główne
hmtoggle_plus1Pasek narzędziowy
hmtoggle_plus1Panel danych raportu
hmtoggle_plus1Panel wizualizacji danych