Podstawowe okna programu > Uzupełniająca ewidencja VAT

Drukuj

Uzupełniająca ewidencja VAT

Okno umożliwia rejestrację uzupełniających informacji potrzebnych przy składaniu deklaracji VAT i tworzeniu raportów JPK, takich jak:

Podstawa zwrotu podatku podróżnemu,

Zwrot odliczenia na zakup kas rejestrujących,

Podatek od towarów i usług objętych spisem z natury,

Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu,

Wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych,

Korekta podatku od nabycia środków trwałych,

Korekta podatku od pozostałych nabyć.

 

Prezentowane dane są pogrupowane według lat zgodnie z wyborem na rozwijanej liście Rok.

 

Opis kolumn:

Okres - wybierana z kalendarza data zaliczenia do rejestru VAT.

Kwota - wykazywana na deklaracjach i raportach JPK kwota.

Pole deklaracji - wybierane z rozwijanej listy pole deklaracji dla którego rejestrujemy dane.

Numer dowodu - wybierany z rozwijanej listy (kartoteki KPiR) numer dowodu powiązanego dokumentu.

Data wystawienia - data wystawienia powiązanego dokumentu.

Data zdarzenia - data zdarzenia gospodarczego powiązanego dokumentu.

Opis - opis rejestrowanego dokumentu.

 

Kwoty dla poszczególnych pól z tego samego okresu są sumowane przy tworzeniu deklaracji.

 

Wywołanie okna

Okno można otworzyć z:

menu: Funkcje > Uzupełniająca ewidencja VAT,

menu kontekstowego z pulpitu programu,

menu kontekstowego dokumentu.