Jak to zrobić? > Import dokumentów z Sage Connect

Drukuj

Import dokumentów z Sage Connect

Aby zaimportować dokumenty za pośrednictwem usługi Sage Connect:

1.Kliknij na znajdującej się na pasku stanu informacji o oczekujących dokumentach. Informacja jest wyświetlana tylko, gdy dostępne są nieodebrane dokumenty.

Otworzy się okno Dokumenty na Sage Connect.

2.W pierwszej kolumnie listy oznacz dokumenty, które chcesz zaimportować. Aby zaznaczyć wszystkie dokumenty kliknij w polu znajdującym się w nagłówku kolumny.
Dokumenty importowane są w takiej kolejności w jakiej są prezentowane na liście. Kliknięcie w nagłówku kolumny umożliwia posortowanie listy.

3.Kliknij Wczytaj.

Po zakończeniu importu pojawi się okno z listą komunikatów o jego przebiegu. Jeżeli występują problemy z zapisaniem importowanych danych lub wymagana jest decyzja użytkownika (np. uzgodnienie docelowych rejestrów), to pojawiają się okna dialogów z możliwością potwierdzenia wyboru ustawień.

 

Program automatycznie sprawdza stan dokumentów na Sage Connect zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami współpracy. Synchronizacja informacji może być też wykonana na życzenie użytkownika. W tym celu należy kliknąć ikonę Sage Connect na pasku stanu programu a następnie w oknie ustawień kliknąć przycisk Synchronizuj dane.

 

Zmiany dokumentów w programie handlowym

W przypadku zmiany wyeksportowanego dokumentu w programie handlowym, dokumenty odebrane w programach księgowych oznaczane są statusami:

- dokument został anulowany w programie handlowym,

- dokument został usunięty w programie handlowym,

- na Sage Connect znajduje się zmodyfikowana wersja dokumentu.

Statusy te wyświetlane są w kolumnie Nr dowodu na liście dokumentów w Buforze i Zapisach.

 

Usunięcie z listy dokumentów do pobrania

Aby usunąć z listy dokument, którego nie chcemy pobierać bo np. został anulowany w programie handlowym kliknij prawym przyciskiem myszy na dokumencie i wybierz z menu podręcznego polecenie Oznacz jako odebrany.

Status dokumentu zostanie zmieniony na Odebrany i nie będzie on widoczny na tej liście.

 

Zobacz także:

Konfiguracja współpracy z Sage Connect