Pojęcia podstawowe > Wykres

Drukuj

Wykres raportygraficzne

Funkcjonalności pozwalająca na dokonywanie analizy bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa oraz czytelnej prezentacji wyników analiz w postaci wykresów. Wizualna prezentacja danych, umożliwia łatwe tworzenie zestawień graficznych z dostępnych w programie danych.

Funkcjonalność jest dostępna tylko po wykupieniu odpowiedniej licencji.