Pojęcia podstawowe > Remanent

Drukuj

Remanent

Remanent (spis z natury) to, przeprowadzona w sytuacji określonej przepisami, operacja zaewidencjonowania w oddzielnym dokumencie faktycznego stanu posiadanych przez firmę towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych oraz odpadków i braków.