Pojęcia podstawowe > Wyposażenie

Drukuj

Wyposażenie

Wyposażenie to składniki majątkowe nie zaliczone do środków trwałych (o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł i okresie użytkowania poniżej jednego roku). Koszty poniesione na ich nabycie mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Składniki majątkowe, o wartości początkowej przekraczającej 1.500,00 zł, powinny zostać wpisane do ewidencji wyposażenia.