Pojęcia podstawowe > Rodzaj

Drukuj

Rodzaj

Rodzaj jest jednym z mechanizmów dostępu do danych w kartotekach programu. Porządkowanie informacji według rodzajów jest jednopoziomowe. W kartotece zawsze istnieje główny rodzaj, którego nie można usunąć, oraz rodzaje zdefiniowane przez użytkownika. Każda z pozycji kartoteki może należeć tylko do jednego rodzaju. Przynależność do rodzaju oznacza, że pozycja kartoteki zawiera informacje wspólne określone w definicji rodzaju. Podczas tworzenia w kartotece opisu nowego obiektu tego rodzaju są one automatycznie przepisywane do odpowiednich pól formularza, co zmniejsza pracochłonność wprowadzania danych. Informacje wprowadzone w ten sposób można modyfikować stosownie do potrzeb. Do definicji rodzaju można dołączyć notatkę, będącą szablonem notatki dla obiektów należących do tego rodzaju.