Pojęcia podstawowe > Wybór

Drukuj

Wybór

Wybór jest jednym z mechanizmów dostępu do danych w kartotekach programu. Wybór umożliwia grupowanie i porządkowanie danych według określonych przez użytkownika kryteriów. Program udostępnia zestaw wyborów predefiniowanych oznaczonych symbolem b_wyb_p oraz zawiera narzędzia umożliwiające definiowanie własnych kryteriów wyborów na podstawie udostępnionych szablonów oznaczonych symbolem b_wyb_d. Każde zdefiniowane przez użytkownika kryterium może być zapisane pod własną nazwą do wielokrotnego wykorzystania. Zaznaczenie konkretnego kryterium w oknie kartoteki spowoduje wybranie spośród wszystkich zawartych w kartotece danych tylko tych, które spełniają narzucony warunek i wyświetla w prawym panelu okna listę pozycji spełniających kryterium wyboru.

Szablon wyboru o nazwie Szukaj... umożliwia wyszukiwanie danych według wielu kryteriów. Każde z kryteriów może prezentować pojedynczą wartość lub zakres wartości od - do, wszystkie te warunki muszą być spełnione równocześnie. To, czy dane kryterium przyjmuje pojedynczą wartość czy też musi być zawarte w podanym przedziale określa się klikając podkreślony wyraz na lub od w oknie dialogowym. Można także określić kryterium, według którego sortowane będą wyszukane pozycje.

Wybranie szablonu Szukaj otwiera dialog Wyszukiwanie według wielu parametrów, natomiast wybranie jednego z pozostałych szablonów otwiera dialog Wyszukiwanie według jednego parametru.

 

Interpretacja wartości kryteriów wyszukiwania w polach na oraz od i do

Wpisanie wartości do pola na, lub wpisanie wartości tylko do pola od bez przechodzenia do pola do, wyświetla listę pozycji, dla których wyszukiwane pole ma początkowe znaki równe wpisanym. Pozostałe znaki nie są brane pod uwagę.

Wpisanie wartości do pola od i przejście do pola do bez dokonywania w nim wpisu, wyświetla listę od pierwszej pozycji, dla której wyszukiwane pole ma początkowe znaki równe wpisanym do ostatniej pozycji w kartotece.

Wpisanie wartości do pola od i do pola do, wyświetla listę rozpoczynającą się od pozycji, dla których wyszukiwane pole ma początkowe znaki równe wpisanym w pole od, a kończącą się pozycjami, dla których wyszukiwane pole ma początkowe znaki równe wpisanym w pole do.

Wpisanie wartości tylko do pola do, wyświetla listę wszystkiech pozycji od początku kartoteki do pierwszej pozycji, dla której wyszukiwane pole ma początkowe znaki równe wpisanym, włącznie z tą pozycją.

Nie wpisywanie żadnych wartości zarówno do pola od jak i do, wyświetla listę wszystkich pozycji kartoteki.