Pojęcia podstawowe > Pojazdy

Drukuj

Pojazdy

W programie możliwe jest rozliczanie kosztów użytkowania prywatnych pojazdów wykorzystywanych w firmie. Rozliczanie tych kosztów prowadzone jest w oknie Kartoteka pojazdów otwartym po wybraniu polecenia Pojazdy z menu Kartoteki.