Pojęcia podstawowe > Firma

Drukuj

Firma

Firma (źródło przychodów) jest w programie Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość zbiorem danych dokumentujących uzyskiwane przychody i ponoszone z tego tytułu koszty. Firma może być typu działalność gospodarcza lub typu najem, dzierżawa itp. Każde z tych źródeł przychodów może być rozliczane na zasadach ogólnych (KPiR) lub ryczałtowo (ewidencja przychodów). Dodatkowo każde ze źródeł przychodów może być oznaczone jako firma obsługiwana w programie (prowadzona jest wtedy pełna ewidencja księgowa) lub jako inne źródło przychodu (w każdym miesiącu jest wtedy wpisywana kwota przychodu lub przychodu i kosztu).