Strona startowa

Drukuj

Okno Lista wykresów raportygraficzne

W tym oknie możliwe jest zarządzanie wykresami w programie Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość.

 

Okno podzielone jest na dwie części. Lewa część zawiera listę katalogów, odpowiadających oknom programu, w których dostępne są wykresy. W prawej części okna wyświetlana jest lista wykresów dla wybranego w lewej części kalalogu oraz przyciski poleceń.

 

Okno może być wyświetlone w całości, jeżeli zostało wywołane poleceniem Wykresy z menu Funkcje lub widoczna będzie tylko prawa część z listą i przyciskami, jeżeli zostało wywołane poleceniem Wykresy wszystkie z listy rozwiniętej przyciskiem Wykresy w jednym z okien z danymi do analizy.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia uruchamia wykonanie zaznaczonego na liście zestawienia danych do wykresu. Wybranie przycisku otwiera dialog wyboru opcji wykresu.

Nazwa

Nagłówek tej kolumny jest równocześnie przyciskiem sortującym. Po lewej stronie nazwy wykresu widoczny jest jego znacznik. sagewyk oznacza predefiniowane wykresy dostarczone wraz z programem przez Sage, userwyk oznacza wykresy zdefiniowane przez aktualnego użytkownika, userAwyk oznacza wykresy zdefiniowane przez innego użytkownika.

Opcje

zaznaczone pole wyboru w tej kolumnie powoduje, że po wybraniu wykresu do wykonania otworzy się dialog wyboru opcji wykresu. Jeżeli pole nie będzie zaznaczone zestawienie zostanie wykonane dla wszystkich dostępnych do analizy danych.

Aktywny

zaznaczone pole wyboru w tej kolumnie powoduje, że wykres jest aktywny, tj. widać go na liście w oknie z danymi i można go wykonać.

Usuń

Ten przycisk polecenia powoduje usunięcie podświetlonego na liście raportu.