Strona startowa

Drukuj

Dialog Zmiana źródła danych osobowych

W tym dialogu możliwa jest wskazanie źródła uzyskania danych o osobie. Zasadniczo jest to przeznaczone do grupowego określenia źródła np. po imporcie danych osobowych.

 

Źródło danych

Z tej rozwijanej listy można wybrać nazwę kontrahenta, od którego uzyskano dane o osobie lub wpisać w poszczególne pola ramki informacje o źródle danych.

OK

Wybranie tego przycisku zmienia źródło pozyskania danych na wprowadzone w ramce powyżej.

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez przeprowadzania zmiany źródła.