Strona startowa

Drukuj

Dialog Rejestracja udostępnienia danych osobowych

W tym dialogu możliwe jest zarejestrowanie informacji o udostępnieniu danych osobowych.

 

Odbiorca danych

Z tej rozwijanej listy można wybrać nazwę kontrahenta, któremu udostępniono dane o osobie lub wpisać w poszczególne pola ramki informacje o odbiorcy danych.

Data operacji

W tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać datę udostępnienia informacji w formacie RRRR-MM-DD.

Zakres udostępnianych danych

W tym polu można wprowadzić ręcznie informację o zakresie udostępnionych danych osobowych (do 200 znaków).

OK

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone informacje o udostępnieniu.

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez przeprowadzania informacji o udostępnieniu.