Strona startowa

Drukuj

Okno Transakcje wewnątrzwspólnotowe

W tym oknie widoczna jest lista ujętych na deklaracji podatkowej VAT-UE transakcji wewnątrzwspólnotowych: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), na podstawie wcześniejszych wpisów w rejestrach. W pierwszej kolumnie widoczne są znaczniki D - dostawa; N - nabycie. W kolejnych kolumnach dane umieszczane w deklaracji.