Kartoteki > Właściciele

Drukuj

Właściciele

W tym oknie możliwe jest przeprowadzanie działań związanych z rejestracją właścicieli.

W lewej części okna znajduje się lista wyborów. W prawej natomiast lista właścicieli spełniających warunki wyboru. Nagłówki kolumn tabeli w prawej części okna są równocześnie przyciskami sortującymi. Można zmieniać bieżący wybór bez konieczności wyświetlania jego aktualnej zawartości. Wyświetlenie aktualnych pozycji listy zgodnych z warunkami wskazanego wyboru, następuje dopiero po jego wybraniu, czyli po kliknięciu na wybranej pozycji lewym przyciskiem myszy, albo po ustaleniu pozycji przy pomocy klawiszy kursorów i wciśnięciu klawisza Enter.

 

Z programem dostarczony jest predefiniowany wybór:

Ostatni kontakt

oraz szablony wyborów:

Szukaj

Kod

Nazwisko

NIP

Województwo

Miejscowość

Znacznik

 

Wybranie szablonu Szukaj otwiera dialog Wyszukiwanie według wielu parametrów, natomiast wybranie jednego z pozostałych szablonów otwiera dialog Wyszukiwanie według jednego parametru.

 

Nowy właściciel

Wybranie tego przycisku otwiera okno opisu właściciela, w którym można wprowadzić opis nowego właściciela.

 

kolumny

Ten przycisk umożliwia dodanie lub usunięcie wyświetlanych kolumn w kartotece. Wybranie przycisku otwiera okno, w którym można zaznaczyć lub odznaczyć kolumny do wyświetlenia bądź ukrycia.

 

Zestawienia

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie raportów i zestawień. Dostępne są:

Wykonaj raport

Wybranie tego polecenia otwiera okno Wybór wydruku w którym można zainicjować wykonanie wybranego raportu.

 

Operacje

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie operacji. Dostępne są:

Eksport danych

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Eksport danych.

Ustawianie znacznika

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Ustawianie znacznika umożliwiając oznaczenie zaznaczonych właścicieli wybranym znacznikiem.

Usuwanie właściciela

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Usuwanie wybranych właścicieli umożliwiając usunięcie zaznaczonych na liście.

Kopiowanie składek

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Kopiowanie składek ZUS wybranych właścicieli uruchamiając procedurę naliczenia składek ZUS właściciela na podstawie składek z poprzedniego miesiąca.

Księgowanie składek ZUS

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Księgowanie składek ZUS wybranych właścicieli uruchamiając procedurę tworzenia zapisu w KPiR.