Kartoteki > Remanenty

Drukuj

Remanenty

W tym oknie możliwa jest rejestracja remanentów.

Okno podzielone jest na dwie części. Lewa część ma układ okna wyborów. W prawej części okna wyświetlana jest lista remanentów. Nagłówki kolumn tabeli w prawej części okna są równocześnie przyciskami sortującymi.

 

Nowy remanent

Wybranie tego przycisku otwiera okno opisu remanentu, w którym można wprowadzić nowy remanent.

 

kolumny

Ten przycisk umożliwia dodanie lub usunięcie wyświetlanych kolumn w kartotece. Wybranie przycisku otwiera okno, w którym można zaznaczyć lub odznaczyć kolumny do wyświetlenia bądź ukrycia.

 

Zestawienia

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie raportów i zestawień. Dostępne są:

Wykonaj raport

Wybranie tego polecenia otwiera okno Wybór wydruku w którym można zainicjować wykonanie wybranego raportu.

 

Operacje

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie operacji. Dostępne są:

Ustawianie znacznika

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Ustawianie znacznika umożliwiając oznaczenie zaznaczonych remanentów wybranym znacznikiem.

Usuwanie remanentu

Wybranie tego polecenia otwiera dialog Usuwanie wybranych remanentów umożliwiając usunięcie zaznaczonych na liście remanentów.