Strona startowa

Drukuj

Dialog Księgowanie zaliczek na podatek place

W wyniku tej operacji w KPiR powstanie zapis dokumentujący zaliczenie do kosztów zapłaconych zaliczek na podatek od wynagrodzeń.

 

Data księgowania

W tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać datę księgowania w formacie RRRR-MM-DD.

Księguj

Wybranie tego przycisku spowoduje wyświetlenie parametrów tworzonego zapisu. Powtórne wybranie tego przycisku spowoduje utworzenie zapisu w KPiR zgodnie z widocznymi ustawieniami.

Anuluj

Wybranie tego przycisku powoduje zamknięcie dialogu bez przeprowadzania operacji księgowania.