Strona startowa

Drukuj

Dialog Usuwanie wybranych pracowników place

W tym dialogu można potwierdzić zamiar usunięcia wybranych na liście pracowników.

 

Usunięcie wybranych pracowników jest operacją nieodwracalną. Jedyną możliwością odwrócenia usunięcia jest powtórne wprowadzenie pracownika.

 

OK

Wybranie tego przycisku spowoduje usunięcie wybranych pracowników.

Anuluj

Wybranie tego przycisku zamyka dialog bez usunięcie wybranych pracowników.